Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh – Hòa thượng Tịnh Không giảng

Mời quý vị xem các bài giảng của bộ Kinh Hoa Nghiêm theo liên kết từng bài sau đây

Nhóm chúng tôi chỉ mới dịch: Tập 2004 – Tam Tế Tướng & Lục Thô Tướng (Duy Thức Học) – Quý vị kéo xuống dưới phẩm 14 để coi ạ!

Phẩm 1: Thế Chủ Diệu Nghiêm

Phẩm 11: Tịnh Hạnh (1463 – 1576: Bửu Quang Tự – Đệ tử Như Hòa phiên dịch)

Tập Youtube Video+ Văn Bản mp3 word pdf
1463 1463        
1464 1464        
1465 1465        
1466 1466        
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Phẩm 14: Kệ Khen Ngợi Trên Đỉnh Núi Tu Di

Tựa – Tập Youtube Xem video và Văn Bản Âm thanh Word Pdf
Tập 2004 – Tam Tế Tướng & Lục Thô Tướng (Duy Thức Học) Youtube mp4 mp3 docx pdf