Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng

Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng

Dựa vào Bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú ( Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ của ngài Hoàng Niệm Tổ + Khoa Phán của Hòa thượng Thích Tịnh Không) – Thầy Thích Thiện Trang tuyển chọn ra các đoạn để chia sẻ

TT Video + Văn Bản Youtube mp3 word pdf
001 Lời Tựa Của Ngài Thích Tịnh Không Youtube mp3