Học Phiên Dịch Hán Ngữ

Dành cho quý vị theo học lớp phiên dịch Hán Ngữ Cổ và Hiện Đại do thầy Thích Thiện Trang chia sẻ
Ở đây chúng tôi sẽ để liên kết đến bài giảng và để tải tài liệu kèm theo
Nam Mô A Di Đà Phật

Nhấn vào đây để tới trang tải tất cả tài liệu kèm theo

Bài HọcNội Dung ( nhấn vào link YouTube để xem )Tài Liệu (nếu có)
001Tổng Quan Hán Ngữ + 8 Quy Tắc Viết Chữ Hán
00210 Bộ Thủ Đầu Tiên (1 nét và 2 nét)+ Ví Dụ Minh Họa
003Bộ Thủ 2 nét từ 11 đến 20 + Ví Dụ Minh Họa
004Bộ Thủ 2 nét từ 21 đến 26 + Ví Dụ Minh Họa
005Bộ Thủ 2 & 3 nét từ 27 đến 32 + Ví Dụ Minh Họa
006Bộ Thủ 3 nét từ 33 đến 42 + Ví Dụ Minh Họa
007Bộ Thủ 3 nét từ 43 đến 55 + Ví Dụ Minh Họa
008Bộ Thủ 3 & 4 nét từ 56 đến 63 + Ví Dụ Minh Họa
009Bộ Thủ 4 nét từ 64 đến 73 + Ví Dụ Minh Họa
010Bộ Thủ 4 nét từ 74 đến 84 + Ví Dụ Minh Họa
011Bộ Thủ 4 nét từ 85 đến 94 + Ví Dụ Minh Họa
012Bộ Thủ 5 nét từ 95 đến 103 + Ví Dụ Minh Họa
013Bộ Thủ 5 nét từ 104 đến 112 + Ví Dụ Minh Họa
014Bộ Thủ 5 nét từ 113 đến 123 + Ví Dụ Minh Họa
015Bộ Thủ 5 & 6 nét từ 124 đến 134 + Ví Dụ Minh Họa
016Bộ Thủ 6  & 7 nét từ 135 đến 147 + Ví Dụ Minh Họa
017Bộ Thủ 7 nét từ 148 đến 162 + Ví Dụ Minh Họa
018Bộ Thủ 7 & 8 & 9 nét từ 163 đến 176 + Ví Dụ Minh Họa
019Bộ Thủ 9 & 10 nét từ 177 đến 194 + Ví Dụ Minh Họa
020Bộ Thủ 11->17 nét từ 195 đến 214 + Ví Dụ Minh Họa
021Bí Quyết Nhớ Chữ Hán & Lục Thư
022Cách tra Từ Điển và Sử dụng phần mềm, ứng dụng để học, dịch Hán Ngữ
023Ngữ Pháp chữ chi 之 và chữ đích 的
024Ngữ Pháp chữ chi và chữ đích – Buổi 2
025Phát âm căn bản Tiếng Trung – Buổi 1 (nguyên âm & thanh điệu)
026Phát âm căn bản Tiếng Trung – Buổi 2 (Phụ âm)
027Một số mẫu câu hỏi trong Hán Ngữ cổ  & hiện đại – Buổi 1
028Một số mẫu câu hỏi trong Hán Ngữ cổ  & hiện đại – Buổi 2
029Một số mẫu câu hỏi trong Hán Ngữ cổ  & hiện đại – Buổi 3
030Một số mẫu câu hỏi trong Hán Ngữ cổ  & hiện đại – Buổi 4
031Phiên dịch mẫu một bài giảng dựa trên văn chữ – buổi 1Tải file cho học bài dịch mẫu buổi thứ 31 ở tại đây
032Phiên dịch mẫu một bài giảng dựa trên văn chữ – buổi 2
033Phát âm căn bản Tiếng Trung – Buổi 3 (Phụ âm)
Hòa thượng Tịnh Không đọc Kinh Vô Lượng Thọ (Tiếng Trung)
Sư cô Ngộ Phạm đọc Kinh Vô Lượng Thọ (Tiếng Trung)
034Phiên dịch mẫu một bài giảng dựa trên văn chữ – buổi 3
035Phát âm căn bản Tiếng Trung – Buổi 4
036Phiên dịch mẫu một bài giảng dựa trên văn chữ – buổi 4
037Phát âm căn bản Tiếng Trung – Buổi 5
038Phiên dịch mẫu một bài giảng dựa trên văn chữ – buổi 5
039Phát âm căn bản Tiếng Trung – Buổi 6
040Phiên dịch mẫu một bài giảng dựa trên văn chữ – buổi 6
041Phiên dịch mẫu một bài giảng dựa trên văn chữ – buổi 7
042Phát âm căn bản Tiếng Trung – Buổi 7
043Phiên dịch mẫu một bài giảng dựa trên văn chữ – buổi 8
044Phát âm căn bản Tiếng Trung – Buổi 8
045Phiên dịch mẫu một bài giảng dựa trên văn chữ – buổi 9
046Phiên dịch mẫu một bài giảng dựa trên văn chữ – buổi 10
047Phát âm căn bản Tiếng Trung – Buổi 9 (biến điệu)
048Phát âm căn bản Tiếng Trung – Buổi 10 (biến điệu)
049Ngữ pháp Hán Văn: Căn Bản Từ Loại – Buổi 1: danh từ, đại từ, định từ
050Ngữ pháp Hán Văn: Căn Bản Từ Loại – Buổi 2: tính từ, động từ, trạng từ, giới từ
051Ngữ pháp Hán Văn: Căn Bản Từ Loại – Buổi 3: liên từ, thán từ, trợ từ
052Ngữ pháp Hán Văn: Căn Bản Từ Loại – Buổi 4: số từ, lượng từ, phương vị từ
053Ngữ Pháp Hán cổ: Chữ者 (giả) – buổi 1File tổng hợp từ loại
054Ngữ Pháp Hán cổ: Chữ者 (giả) – buổi 2
055Ngữ Pháp Hán cổ: Chữ者 (giả) – buổi 3
056Ngữ Pháp Hán cổ: Chữ者 (giả) – buổi 4
057Ngữ Pháp Hán cổ: Chữ者 (giả) – buổi 5Tổng hợp chữ giả
058Học Tiếng Trung Qua Bài Hát: 不能没有您File Bài Hát (giản thể + phồn thể)
059Luyện Dịch và Nghe Bài Giảng – Buổi 1File Khoa Chú t480 hoặc t480
060Luyện Dịch và Nghe Bài Giảng – Buổi 2
061Luyện Dịch và Nghe Bài Giảng – Buổi 3
062Luyện Dịch và Nghe Bài Giảng – Buổi 4
063Luyện Dịch và Nghe Bài Giảng – Buổi 5 ✅
064Ngữ Pháp Hán cổ: Hư tự 所 (sở) – buổi 1
065Ngữ Pháp Hán cổ: Hư tự 所 (sở) – buổi 2
066Ngữ Pháp Hán cổ: Hư tự 所 (sở) – buổi 3
067Ngữ Pháp Hán cổ: Hư tự 所 (sở) – buổi 4File tổng kết chữ sở
068Luyện Dịch và Nghe Bài Giảng – Buổi 6 ✅
069Luyện Dịch và Nghe Bài Giảng – Buổi 7 ✅
070Luyện Dịch và Nghe Bài Giảng – Buổi 8 ✅
071Luyện Dịch và Nghe Bài Giảng – Buổi 9 ✅
072Luyện Dịch và Nghe Bài Giảng – Buổi 10
073Luyện Dịch và Nghe Bài Giảng – Buổi 11
074Luyện Dịch và Nghe Bài Giảng – Buổi 12
075Luyện Dịch và Nghe Bài Giảng – Buổi 13
076Luyện Dịch và Nghe Bài Giảng – Buổi 14
077Luyện Dịch và Nghe Bài Giảng – Buổi 15
078Luyện Dịch và Nghe Bài Giảng – Buổi 16Tải file khoa chú tập 481 cho buổi thứ 80
079Luyện Dịch và Nghe Bài Giảng – Buổi 17
080Luyện Nghe và Dịch Tập 481 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – Buổi 1 Video luyện nghe d1
081Luyện Nghe và Dịch Tập 481 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – Buổi 2 Video luyện nghe d2
082Luyện Nghe và Dịch Tập 481 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – Buổi 3 Video luyện nghe d3
083Luyện Nghe và Dịch Tập 481 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – Buổi 4 Video luyện nghe d4
084Luyện Nghe và Dịch Tập 481 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – Buổi 5Video luyện nghe d5 video luyện nghe d6
085Luyện Nghe và Dịch Tập 481 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – Buổi 6Video luyện nghe d7_8
086 Luyện Nghe và Dịch Tập 481 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – Buổi 7Video luyện nghe d9
087Luyện Nghe và Dịch Tập 481 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – Buổi 8Video luyện nghe 10
088Luyện Nghe và Dịch Tập 481 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – Buổi 9Video luyện nghe 11
089Luyện Nghe và Dịch Tập 481 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – Buổi 10video luyện nghe 12
090Luyện Nghe và Dịch Tập 481 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – Buổi 11video luyện nghe 13 video luyện nghe 14
091Luyện Nghe và Dịch Tập 481 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – Buổi 12Video luyện nghe 15 Video luyện nghe 16
092Luyện Nghe và Dịch Tập 481 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – Buổi 13Video luyện nghe 17+18
093 Luyện Nghe và Dịch Tập 481 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 – Buổi 14
094Ngữ Pháp Hán Cổ: Phát Ngữ Tự – buổi 1
095Ngữ Pháp Hán Cổ: Phát Ngữ Tự – buổi 2
096Bí Quyết Nhớ Chữ Hán Bằng Sơ Đồ Cây
097Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Chi 之 – Buổi 1
098Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Chi 之 – Buổi 2
099Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Chi 之 – Buổi 3
100Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Chi 之 – Buổi 4
101Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Chi 之 – Buổi 5
102Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Chi 之 – Buổi 6
103Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Chi 之 – Buổi 7
104Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Chi 之 – Buổi 8
105Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Chi 之 – Buổi 9
106Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Chi 之 – Buổi 10
107Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Chi 之 – Buổi 11
108Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Chi 之 – Buổi 12
109Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Chi 之 – Buổi 13
110Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Chi 之 – Buổi 14
Tải tài liệu học Phiên dịch bài giảng của Pháp sư Định Hoằng tại đâyTải video tại đây hoặc link YouTube
111Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 1
112Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 2
113Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 3
114Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 4
115 Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 5
116 Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 6
117 Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 7
118Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 8
119Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 9
120Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 10
121Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 11
122Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 12
123Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 13
124Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 14
125Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 15
126Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 16
127Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 17
128 Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 18
129 Tập Dịch Và Nghe Bài Giảng Của Pháp Sư Định Hoằng – Buổi 19
130Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Chi 之 – Buổi 15
131Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Dã 也 – Buổi 1
132Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Dã 也 – Buổi 2
133Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Dã 也 – Buổi 3
134Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Dã 也 – Buổi 4
135Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Dã 也 – Buổi 5
136Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Dã 也 – Buổi 6
137Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Dã 也 – Buổi 7
138Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Dã 也 – Buổi 8
139Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Dã 也 – Buổi 9
140Ngữ Pháp Hán Cổ: Hư Tự Dã 也 – Buổi 10
141Tập Dịch Hán Cổ: Kinh Lăng Nghiêm – Quyển 4 – Buổi 1file tài liệu
142Tập Dịch Hán Cổ: Kinh Lăng Nghiêm – Quyển 6 – Buổi 2file tài liệu bài 142
143Tập Dịch Hán Cổ: Kinh Lăng Nghiêm – Quyển 6 – Buổi 3
144Tập Dịch Hán Cổ: Kinh Lăng Nghiêm – Quyển 6 – Buổi 4
145