Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng tôi dịch theo phẩm của Kinh Vô Lượng Thọ, nên quý vị hoan hỷ kéo xuống mà tải hoặc xem theo từng phẩm. (Trọn bộ này có 508 tập)

Xin vui lòng nhấn vào từng link ở dưới theo tập để tải nội dung về:
Nhấn vào đây để xem các tập khác do những dịch giả khác dịch:

Nhấn vào đây để chuyển đến trang phụ thứ hai tải đầy đủ tất cả:

Nếu có gì không tải được, quý vị hoan hỷ báo về email: [email protected] Chân thành cảm ơn ạ! Nam Mô A Mi Đà Phật

Phẩm 2: Đức Tuân Phổ Hiền

Tập (Youtube) Xem Video + Văn Bản Âm thanh Word Pdf
101 Tập 101 mp3 doc pdf
102 Tập 102 mp3 docx pdf
103
104 Tập 104 mp3 docx pdf
105
106 Tập 106 mp3 docx pdf
112 Tập 112 mp3 docx pdf

Phẩm 6: Phát Đại Thệ Nguyện

Tập (Youtube) Xem Video + Văn Bản Âm thanh Word Pdf
173 mp4 mp3 docx pdf
174 mp4 mp3 doc pdf
175 mp4 mp3 Doc pdf
176 mp4 mp3 docx pdf
177 mp4 mp3 docx pdf
178 mp4 mp3 doc pdf
179 mp4 mp3 docx pdf
180 mp4 mp3 docx pdf
181 mp4 mp3 doc pdf
182 mp4 mp3 docx pdf
183 mp4 mp3 docx pdf
184 mp4 mp3 docx pdf
185 mp4 mp3 docx pdf
186 mp4 mp3 docx pdf
187 mp4 mp3 docx pdf
188 mp4 mp3 docx pdf
189 mp4 mp3 docx pdf
190 mp4 mp3 docx pdf
191 mp4 mp3 docx pdf
192 mp4 mp3 docx pdf
193 mp4 mp3 docx pdf
194 mp4 mp3 docx pdf
195 mp4 mp3 docx pdf
196 mp4 mp3 docx pdf
197 mp4 mp3 docx pdf
198 new mp4 mp3 docx pdf

Phẩm 19: Thọ Dụng Cụ Túc

Tập (Youtube) Video Âm thanh Word Pdf
285 mp4 mp3 docx  pdf 
286 mp4 mp3 docx pdf
287 mp4 mp3 docx pdf

Phẩm 24: Tam Bối Vãng Sanh (Tập 304 đến 331)

Tập (Youtube) Xem Video và Văn Bản Âm thanh Word Pdf
304 mp4 mp3 doc pdf
305 mp4 mp3 doc pdf
306 mp4 mp3 doc pdf
307 mp4 mp3 doc pdf
308 mp4 mp3 doc pdf
309 mp4 mp3 doc pdf
310 mp4 mp3 doc pdf
311 mp4 mp3 doc pdf
312 mp4 mp3 doc pdf
313 mp4 mp3 doc pdf
314 mp4 mp3 doc pdf
315 mp4 mp3 doc pdf
316 mp4 mp3 doc pdf
317 mp4 mp3 doc pdf
318 mp4 mp3 doc pdf
319 mp4 mp3 doc pdf
320 mp4 mp3 docx pdf
321 mp4 mp3 docx pdf
322 mp4 mp3 docx pdf
323 new mp4 mp3 docx pdf
324 new mp4 mp3 docx pdf
325 new mp4 mp3 docx pdf
326 new mp4 mp3 docx pdf
327
330
331
Tựa Tập (Youtube) Video Âm thanh Word Pdf
Phẩm 26:
Lễ Cúng Thính Pháp
338 xem+VB mp3 docx pdf
339 xem+VB mp3 docx pdf
Tựa Tập (Youtube) Video Âm thanh Word Pdf
Phẩm 31: CHÂN THẬT CÔNG ĐỨC 371 xem + VB mp3 docx pdf
Tựa Tập (Youtube) Video Âm thanh Word Pdf
Phẩm 32: Thọ Lạc Vô Cực 379 mp4 mp3 docx pdf
380 Xem+VB mp3 docx pdf
381 new xem+VB mp3 docx pdf
Tựa Tập (Youtube) Video Âm thanh Word Pdf
Phẩm 33:
Khuyến dụ sách tấn
394 Xem+VB mp3 docx pdf
Tựa Tập (Youtube) Video Âm thanh Word Pdf
PHẨM 38: LỄ PHẬT HIỆN QUANG 446 Xem+VB mp3 docx pdf
Tựa Tập (Youtube) Video Âm thanh Word Pdf
Phẩm 43:
Phi Thị Tiểu Thừa(dịch xong phẩm)
479 mp4 mp3 docx pdf
480 mp4 mp3 docx pdf
481 mp4 mp3 doc pdf
Tựa Tập (Youtube) Video Âm thanh Word Pdf
Phẩm 44: 482 Xem+VB mp3 docx pdf
Thọ Bồ Đề Ký
Tựa Tập (Youtube) Video Âm thanh Word Pdf
PHẨM 45: ĐỘC LƯU THỬ KINH 489 Xem+VB mp3 docx pdf
Tựa Tập (Youtube) Video Âm thanh Word Pdf
Phẩm 46:
Cần Tu Kiên Trì
494 Xem+VB mp3 docx pdf