Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 – 2019 (lần 5)

Xin vui lòng nhấn vào từng link ở dưới theo tập để tải nội dung về:

Nhấn vào đây để chuyển sang trang download đầy đủ tất cả

Trang down load phụ nếu tải ở đây không được: am.quenhacuclac.com/PhapAm

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 – 2019 (giảng lần 5)

Tập (YouTube)VideoÂm thanhWordPdf
001 (Thiện Quang đọc)mp4mp3docpdf
001 (Duyên Ngộ đọc)mp4mp3
002(Thiện Quang đọc)mp4mp3docpdf
002(Duyên Ngộ đọc)mp4mp3
003(Thiện Quang đọc)mp4mp3docpdf
003(Duyên Ngộ đọc)mp4mp3
004mp4mp3docpdf
005mp4mp3docpdf
006mp4mp3docpdf
007mp4mp3docpdf
008mp4mp3docpdf
009mp4mp3docpdf
Tập (Youtube)VideoÂm thanhWordPdf
010mp4mp3docpdf
011mp4mp3docpdf
012mp4mp3docpdf
013mp4mp3docpdf
014mp4mp3docpdf