Niệm Phật Vãng Sanh – Tôi Có Thể Làm Được Hay Không?

Niệm Phật Vãng Sanh – Tôi Có Thể Làm Được Hay Không? – Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng

Xin vui lòng nhấn vào từng link ở dưới theo tập để tải nội dung về:

Nhấn vào đây để vào trang phụ tải tất cả về

TựaTậpVideoÂm thanhWordPDF
Niệm Phật Vãng Sanh – Tôi Có Thể Làm Được Hay Không? Hòa thượng Tịnh Không001mp4mp3docpdf
002mp4mp3docpdf
003mp4mp3docpdf

LẦN GIẢNG THỨ HAI

TựaTập (Youtube)VideoÂm thanhWordPdf
LƯỢC GIẢNG ĐẠI NGUYỆN DI ĐÀTập 1mp4mp3docpdf
Tập 2mp4mp3docpdf
Tập 3mp4mp3docpdf