Responsive Menu
Add more content here...

Niệm Phật Vãng Sanh – Tôi Có Thể Làm Được Hay Không?

Niệm Phật Vãng Sanh – Tôi Có Thể Làm Được Hay Không? – Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng

Xin vui lòng nhấn vào từng link ở dưới theo tập để tải nội dung về:

Nhấn vào đây để vào trang phụ tải tất cả về

Tập (YouTube) Video+VB Âm thanh Word Pdf  
001 Tập 1 mp3 doc pdf  
002 Tập 2 mp3 doc pdf
003 Tập 3 mp3 doc pdf

LẦN GIẢNG THỨ HAI: LƯỢC GIẢNG ĐẠI NGUYỆN DI ĐÀ

Tập (YouTube) Video+VB Âm thanh Word Pdf  
001 Tập 1 mp3 doc pdf  
002 Tập 2 mp3 doc pdf
003 Tập 3 mp3 doc pdf