Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Chú Dị Giải

Tổng hợp liên kết các bài chia sẻ của thầy Thích Thiện Trang, xin nhấn vào dòng chữ để mở từ YouTube ạ:

*** Chia sẻ tu học Kinh Vô Lượng Thọ ****

Link down load (dự phòng) toàn bộ mp3 tại đây

Quý vị xem các video trực tiếp tại kênh YouTube: Thích Thiện Trang

 

 

Hoặc xem lại các video đã được bỏ đoạn nhạc dài chờ trực tiếp tại kênh YouTube: Hiệp Hội Vô Lượng Thọ AMTB

 

 
 Tải toàn bộ mp3 tại đây (Upload nhanh nhất đầy đủ nhất- nhấn trực tiếp trên đây (khác nhấn ở dưới))  
TậpXem Video YouTubeMp3Word Chép Giảng Ký
30 -01Lời Tựa Và Đề Kinh Vô Lượng Thọ mp3 tập 30Bài 30
31Phẩm 1 – Kinh Vô Lượng Thọ mp3 tập 31Bài 31
32Phẩm 2 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 1 – ngày 14/8/2020mp3 tập 32Bài 32
33Phẩm 2 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 2 – ngày 15/8/2020mp3 tập 33Bài 33
34 – 05Phẩm 2 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 3 – ngày 16/8/2020mp3 tập 34Bài 34
35Phẩm 2 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 4mp3 bài 35Bài 35
36Phẩm 2 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 5mp3 bài 36Bài 36
37Phẩm 3 – Kinh Vô Lượng Thọ – Đại Giáo Duyên Khởimp3 bài 37Bài 37
38Phẩm 4 – Kinh Vô Lượng Thọ – Pháp Tạng Nhân Địa – buổi 1mp3 bài 38Bài 38
39 -10Phẩm 4 – Kinh Vô Lượng Thọ – Pháp Tạng Nhân Địa – buổi 2mp3 bài 39Bài 39
40Phẩm 4 – Kinh Vô Lượng Thọ – Pháp Tạng Nhân Địa – buổi 3mp3 bài 40Bài 40
41Phẩm 4 – Kinh Vô Lượng Thọ – Pháp Tạng Nhân Địa – buổi 4mp3 bài 41 
42Phẩm 4 – Kinh Vô Lượng Thọ – Pháp Tạng Nhân Địa – buổi 5mp3 bài 42Bài 42
43Phẩm 5 – Kinh Vô Lượng Thọ – Chí Tâm Tinh Tấn – buổi 1mp3 bài 43 
44 – 15Phẩm 5 – Kinh Vô Lượng Thọ – Chí Tâm Tinh Tấn – buổi 2mp3 bài 44Bài 44
45Phẩm 5 – Kinh Vô Lượng Thọ – Chí Tâm Tinh Tấn – Buổi 3mp3 bài 45 
46Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 1mp3 bài 46Bài 46
47Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 2mp3 bài 47Bài 47
48Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 3mp3 bài 48Bài 48
49-20Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 4mp3 bài 49Bài 49
50Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 5mp3 bài 50Bài 50
51Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 6mp3 bài 51Bài 51
52 Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 7mp3 bài 52Bài 52
53 Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 8mp3 bài 53Bài 53
54-25Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 9mp3 bài 54Bài 54
55Phẩm 6 – Kinh Vô Lượng Thọ – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 10mp3 bài 55Bài 55
56Phẩm 7 – Kinh Vô Lượng Thọ – Tất Thành Chánh Giác – buổi 1mp3 bài 56Bài 56
57Phẩm 7 – Kinh Vô Lượng Thọ – Tất Thành Chánh Giác – buổi 2mp3 bài 57 
58Phẩm 8 – Kinh Vô Lượng Thọ – Tích Công Lũy Đức – buổi 1mp3 bài 58Bài 58
59-30Phẩm 8 – Kinh Vô Lượng Thọ – Tích Công Lũy Đức – buổi 2mp3 bài 59Bài 59
60Phẩm 8 – Kinh Vô Lượng Thọ – Tích Công Lũy Đức – buổi 3mp3 bài 60Bài 60
61Phẩm 9 – Kinh Vô Lượng Thọ – Viên Mãn Thành Tựu – buổi 1mp3 bài 61 
62Phẩm 9 – Kinh Vô Lượng Thọ – Viên Mãn Thành Tựu – buổi 2mp3 bài 62 
63Phẩm 10 – Kinh Vô Lượng Thọ – Giai Nguyện Tác Phậtmp3 bài 63 
64-35Phẩm 11 – Kinh Vô Lượng Thọ – Quốc Giới Nghiêm Tịnh – Buổi 1mp3 bài 64 
65Phẩm 11 – Kinh Vô Lượng Thọ – Quốc Giới Nghiêm Tịnh – Buổi 2mp3 bài 65 
66Phẩm 11 – Kinh Vô Lượng Thọ – Quốc Giới Nghiêm Tịnh – Buổi 3mp3 bài 66 
67Phẩm 12 – Kinh Vô Lượng Thọ – Quang Minh Biến Chiếu – Buổi 1mp3 bài 67 
68Phẩm 12 – Kinh Vô Lượng Thọ – Quang Minh Biến Chiếu – Buổi 2mp3 bài 68 
69-40Phẩm 13 – Kinh Vô Lượng Thọ – Thọ Chúng Vô Lượng – Buổi 1mp3 bài 69 
70Phẩm 13 – Kinh Vô Lượng Thọ – Thọ Chúng Vô Lượng – Buổi 2mp3 bài 70 
71Phẩm 14 – Kinh Vô Lượng Thọ – Bảo Thụ Biến Quốcmp3 bài 71 
72Phẩm 15 – Kinh Vô Lượng Thọ – Bồ Đề Đạo Tràng – buổi 1mp3 bài 72 
73 Phẩm 15 – Kinh Vô Lượng Thọ – Bồ Đề Đạo Tràng – buổi 2mp3 bài 73 
74-45Phẩm 16 – Kinh Vô Lượng Thọ – Đường Xá Lâu Quánmp3 bài 74 
75Phẩm 17 – Kinh Vô Lượng Thọ – Tuyền Trì Công Đức – buổi 1mp3 bài 75 
76Phẩm 17 – Kinh Vô Lượng Thọ – Tuyền Trì Công Đức – buổi 2mp3 bài 76 
77 Phẩm 17 – Kinh Vô Lượng Thọ – Tuyền Trì Công Đức – buổi 3mp3 bài 77 
78Phẩm 18 – Kinh Vô Lượng Thọ – Siêu Thế Hy Hữump3 bài 78 
79-50Phẩm 19 – Kinh Vô Lượng Thọ – Thọ Dụng Cụ Túcmp3 bài 79 
80Phẩm 20 – Kinh Vô Lượng Thọ – Đức Phong Hoa Vũmp3 bài 80 
81Phẩm 21 – Kinh Vô Lượng Thọ – Bảo Liên Phật Quangmp3 bài 81 
82Phẩm 22 – Kinh Vô Lượng Thọ – Quyết Chứng Cực Quảmp3 bài 82 
83Phẩm 23 – Kinh Vô Lượng Thọ – Quyết Chứng Cực Quả mp3 bài 83  
84-55Phẩm 24 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 84 
85Phẩm 24- Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 85 
86Phẩm 24 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3mp3 bài 86 
87Phẩm 25 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 87 
88Phẩm 25 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 88 
89-60Phẩm 25 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3mp3 bài 89 
90Phẩm 26 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 90 
91Phẩm 26 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 91 
92Phẩm 26 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3mp3 bài 92 
93Phẩm 27 – Kinh Vô Lượng Thọmp3 bài 93 
94-65Phẩm 28 – Kinh Vô Lượng Thọmp3 bài 94 
95Phẩm 29 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 95 
96Phẩm 29 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 96 
97Phẩm 30 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 97 
98Phẩm 30 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 98 
99-70Phẩm 30 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3mp3 bài 99 
100Phẩm 30 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 4mp3 bài 100 
101Phẩm 31 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 101 
102Phẩm 31 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 102 
103Phẩm 31 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3mp3 bài 103 
104-75Phẩm 31 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 4mp3 bài 104 
105Phẩm 32 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 105 
106Phẩm 32 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 106 
107Phẩm 32 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3mp3 bài 107 
108Phẩm 32 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 4mp3 bài 108 
109-80Phẩm 32 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 5mp3 bài 109 
110Phẩm 32 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 6mp3 bài 110 
111Phẩm 33 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 111 
112Phẩm 33 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 112 
113Phẩm 33 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3mp3 bài 113 
114-85Phẩm 33 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 4mp3 bài 114 
 
115Phẩm 34 – Kinh Vô Lượng Thọ  – Buổi 1mp3 bài 115 
 
116Phẩm 34 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 116 
117Phẩm 35 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 117 
 
118Phẩm 35 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 118 
119-90Phẩm 35 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3mp3 bài 119 
120Phẩm 35 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 4mp3 bài 120 
121Phẩm 35 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 5mp3 bài 121 
122Phẩm 35 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 6mp3 bài 122 
123Phẩm 35 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 7mp3 bài 123 
124-95Phẩm 36 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 124 
125Phẩm 36 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 125 
126Phẩm 37: Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 1mp3 bài 126 
127Phẩm 37: Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 2mp3 bài 127 
128Phẩm 38: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 128 
129-100Phẩm 38: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 129 
130Phẩm 38: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3mp3 bài 130 
131Phẩm 39: Kinh Vô Lượng Thọmp3 bài 131 
132Phẩm 40: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 132 
133Phẩm 40: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 133 
134-105Phẩm 40: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3mp3 bài 134 
135Phẩm 41- Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 135 
136Phẩm 41- Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 136 
137Phẩm 41- Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3mp3 bài 137 
138Phẩm 42 – Kinh Vô Lượng Thọmp3 bài 138 
139-110Phẩm 43 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 139 
140Phẩm 43 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 140 
141Phẩm 44 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 141 
142Phẩm 44 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 142 
143Phẩm 45 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 143 
144-115Phẩm 45 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 144 
116Phẩm 46 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 145 
117Phẩm 46 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 146 
118Phẩm 47 – Kinh Vô Lương Thọ – Buổi 1mp3 bài 147 
119Phẩm 47 – Kinh Vô Lương Thọ – Buổi 2mp3 bài 148 
120Phẩm 48 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 149 
 121 Phẩm 48 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 150 
 Hoàn mãn bộ giảng  

Quý vị có thể nghe mp3 trực tiếp tại link này: