Responsive Menu
Add more content here...

Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Chú Dị Giải

Tổng hợp liên kết các bài chia sẻ của thầy Thích Thiện Trang, xin nhấn vào dòng chữ để mở từ YouTube ạ:

*** Chia sẻ tu học Kinh Vô Lượng Thọ ****

Link down load (dự phòng) toàn bộ mp3 tại đây

Quý vị xem các video trực tiếp tại kênh YouTube: Thích Thiện Trang

 

Hoặc xem lại các video đã được bỏ đoạn nhạc dài chờ trực tiếp tại kênh YouTube: Hiệp Hội Vô Lượng Thọ AMTB 

 

Tổng hợp liên kết các bài chia sẻ của thầy Thích Thiện Trang, xin nhấn vào dòng chữ để mở từ YouTube ạ:

*** Chia sẻ tu học Kinh Vô Lượng Thọ ****

Link down load (dự phòng) toàn bộ mp3 tại đây

Quý vị xem các video trực tiếp tại kênh YouTube: Thích Thiện Trang

 

Hoặc xem lại các video đã được bỏ đoạn nhạc dài chờ trực tiếp tại kênh YouTube: Hiệp Hội Vô Lượng Thọ AMTB

 
 Tải toàn bộ mp3 tại đây (Upload nhanh nhất đầy đủ nhất- nhấn trực tiếp trên đây (khác nhấn ở dưới))  
TậpXem Video YouTubeVăn bảnMp3Word pdf
001Lời Tựa Và Đề Kinh Vô Lượng Thọ  mp3doc 
31Phẩm 1 – Kinh Vô Lượng Thọ  mp3doc 
32Phẩm 2 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 1 mp3 doc 
33Phẩm 2 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 2  mp3doc 
34 – 05Phẩm 2 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 3 mp3   
35Phẩm 2 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 4 mp3  
36Phẩm 2 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 5036mp3docpdf
37Phẩm 3 – Đại Giáo Duyên Khởi037mp3docpdf
38Phẩm 4 – Pháp Tạng Nhân Địa – buổi 1038mp3docpdf
39 -10Phẩm 4 – Pháp Tạng Nhân Địa – buổi 2 mp3 bài 39Bài 39 
40Phẩm 4 – Pháp Tạng Nhân Địa – buổi 3 mp3 bài 40Bài 40 
41Phẩm 4 – Pháp Tạng Nhân Địa – buổi 4 mp3 bài 41  
42Phẩm 4 –Pháp Tạng Nhân Địa – buổi 5 mp3 bài 42Bài 42 
43Phẩm 5 – Chí Tâm Tinh Tấn – buổi 1 mp3 bài 43  
44 – 15Phẩm 5 –  Chí Tâm Tinh Tấn – buổi 2 mp3 bài 44Bài 44 
45Phẩm 5 – Chí Tâm Tinh Tấn – Buổi 3 mp3 bài 45  
46Phẩm 6 –  Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 1 mp3 bài 46Bài 46 
47Phẩm 6 –  Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 2 mp3 bài 47Bài 47 
48Phẩm 6 – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 3 mp3 bài 48Bài 48 
49-20Phẩm 6 –  Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 4 mp3 bài 49Bài 49 
50Phẩm 6 – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 5mp3 bài 50Bài 50
51Phẩm 6 – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 6mp3 bài 51Bài 51
52 Phẩm 6 –  Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 7mp3 bài 52Bài 52
53 Phẩm 6 – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 8mp3 bài 53Bài 53
54-25Phẩm 6 – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 9mp3 bài 54Bài 54
55Phẩm 6 –  Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 10mp3 bài 55Bài 55
56Phẩm 7 – Tất Thành Chánh Giác – buổi 1mp3 bài 56Bài 56
57Phẩm 7 –  Tất Thành Chánh Giác – buổi 2mp3 bài 57 
58Phẩm 8 – Tích Công Lũy Đức – buổi 1mp3 bài 58Bài 58
59-30Phẩm 8 –  Tích Công Lũy Đức – buổi 2mp3 bài 59Bài 59
60Phẩm 8 – Tích Công Lũy Đức – buổi 3mp3 bài 60Bài 60
61Phẩm 9 –  Viên Mãn Thành Tựu – buổi 1mp3 bài 61 
62Phẩm 9 – Viên Mãn Thành Tựu – buổi 2mp3 bài 62 
63Phẩm 10 – Giai Nguyện Tác Phậtmp3 bài 63 
64-35Phẩm 11 –  Quốc Giới Nghiêm Tịnh – Buổi 1mp3 bài 64 
65Phẩm 11 – Quốc Giới Nghiêm Tịnh – Buổi 2mp3 bài 65 
66Phẩm 11 – Quốc Giới Nghiêm Tịnh – Buổi 3mp3 bài 66 
67Phẩm 12 –  Quang Minh Biến Chiếu – Buổi 1mp3 bài 67 
68Phẩm 12 – Quang Minh Biến Chiếu – Buổi 2mp3 bài 68 
69-40Phẩm 13 – Thọ Chúng Vô Lượng – Buổi 1mp3 bài 69 
70Phẩm 13 –Thọ Chúng Vô Lượng – Buổi 2mp3 bài 70 
71Phẩm 14 – Bảo Thụ Biến Quốcmp3 bài 71 
72Phẩm 15 –  Bồ Đề Đạo Tràng – buổi 1mp3 bài 72 
73 Phẩm 15 – Bồ Đề Đạo Tràng – buổi 2mp3 bài 73 
74-45Phẩm 16 –  Đường Xá Lâu Quánmp3 bài 74 
75Phẩm 17 –  Tuyền Trì Công Đức – buổi 1mp3 bài 75 
76Phẩm 17 – Tuyền Trì Công Đức – buổi 2mp3 bài 76 
77 Phẩm 17 – Tuyền Trì Công Đức – buổi 3mp3 bài 77 
78Phẩm 18 – Siêu Thế Hy Hữump3 bài 78 
79-50Phẩm 19 – Thọ Dụng Cụ Túcmp3 bài 79 
80Phẩm 20 –  Đức Phong Hoa Vũmp3 bài 80 
81Phẩm 21 –  Bảo Liên Phật Quangmp3 bài 81 
82Phẩm 22 –  Quyết Chứng Cực Quảmp3 bài 82 
83Phẩm 23 – Quyết Chứng Cực Quả mp3 bài 83  
84-55Phẩm 24 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 84 
85Phẩm 24- Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 85 
86Phẩm 24 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3mp3 bài 86 
87Phẩm 25 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 87 
88Phẩm 25 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 88 
89-60Phẩm 25 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3mp3 bài 89 
90Phẩm 26 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 90 
91Phẩm 26 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 91 
92Phẩm 26 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3mp3 bài 92 
93Phẩm 27 – Kinh Vô Lượng Thọmp3 bài 93 
94-65Phẩm 28 – Kinh Vô Lượng Thọmp3 bài 94 
95Phẩm 29 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 95 
96Phẩm 29 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 96 
97Phẩm 30 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 97 
98Phẩm 30 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 98 
99-70Phẩm 30 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3mp3 bài 99 
100Phẩm 30 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 4mp3 bài 100 
101Phẩm 31 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 101 
102Phẩm 31 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 102 
103Phẩm 31 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3mp3 bài 103 
104-75Phẩm 31 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 4mp3 bài 104 
105Phẩm 32 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 105 
106Phẩm 32 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 106 
107Phẩm 32 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3mp3 bài 107 
108Phẩm 32 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 4mp3 bài 108 
109-80Phẩm 32 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 5mp3 bài 109 
110Phẩm 32 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 6mp3 bài 110 
111Phẩm 33 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 111 
112Phẩm 33 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 112 
113Phẩm 33 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3mp3 bài 113 
114-85Phẩm 33 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 4mp3 bài 114 
 
115Phẩm 34 – Kinh Vô Lượng Thọ  – Buổi 1mp3 bài 115 
 
116Phẩm 34 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 116 
117Phẩm 35 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 117 
 
118Phẩm 35 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 118 
119-90Phẩm 35 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3mp3 bài 119 
120Phẩm 35 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 4mp3 bài 120 
121Phẩm 35 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 5mp3 bài 121 
122Phẩm 35 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 6mp3 bài 122 
123Phẩm 35 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 7mp3 bài 123 
124-95Phẩm 36 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 124 
125Phẩm 36 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 125 
126Phẩm 37: Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 1mp3 bài 126 
127Phẩm 37: Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 2mp3 bài 127 
128Phẩm 38: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 128 
129-100Phẩm 38: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 129 
130Phẩm 38: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3mp3 bài 130 
131Phẩm 39: Kinh Vô Lượng Thọmp3 bài 131 
132Phẩm 40: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 132 
133Phẩm 40: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 133 
134-105Phẩm 40: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3mp3 bài 134 
135Phẩm 41- Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 135 
136Phẩm 41- Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 136 
137Phẩm 41- Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3mp3 bài 137 
138Phẩm 42 – Kinh Vô Lượng Thọmp3 bài 138 
139-110Phẩm 43 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 139 
140Phẩm 43 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 140 
141Phẩm 44 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 141 
142Phẩm 44 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 142 
143Phẩm 45 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 143 
144-115Phẩm 45 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 144 
116Phẩm 46 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 145 
117Phẩm 46 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 146 
118Phẩm 47 – Kinh Vô Lương Thọ – Buổi 1mp3 bài 147 
119Phẩm 47 – Kinh Vô Lương Thọ – Buổi 2mp3 bài 148 
120Phẩm 48 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 149 
 121 Phẩm 48 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 150 
 Hoàn mãn bộ giảng  

Quý vị có thể nghe mp3 trực tiếp tại link này: