Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Chú Dị Giải

Tổng hợp liên kết các bài chia sẻ của thầy Thích Thiện Trang, xin nhấn vào dòng chữ để mở từ YouTube ạ:

*** Chia sẻ tu học Kinh Vô Lượng Thọ ****

Link down load (dự phòng) toàn bộ mp3 tại đây

Quý vị xem các video trực tiếp tại kênh YouTube: Thích Thiện Trang

 

Hoặc xem lại các video đã được bỏ đoạn nhạc dài chờ trực tiếp tại kênh YouTube: Hiệp Hội Vô Lượng Thọ AMTB 

 

Tổng hợp liên kết các bài chia sẻ của thầy Thích Thiện Trang, xin nhấn vào dòng chữ để mở từ YouTube ạ:

*** Chia sẻ tu học Kinh Vô Lượng Thọ ****

Link down load (dự phòng) toàn bộ mp3 tại đây

Quý vị xem các video trực tiếp tại kênh YouTube: Thích Thiện Trang

 

Hoặc xem lại các video đã được bỏ đoạn nhạc dài chờ trực tiếp tại kênh YouTube: Hiệp Hội Vô Lượng Thọ AMTB

 
 Tải toàn bộ mp3 tại đây (Upload nhanh nhất đầy đủ nhất- nhấn trực tiếp trên đây (khác nhấn ở dưới))  
TậpXem Video YouTubeVăn bảnMp3Word pdf
001Lời Tựa Và Đề Kinh Vô Lượng Thọ  mp3doc 
31Phẩm 1 – Kinh Vô Lượng Thọ  mp3doc 
32Phẩm 2 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 1 mp3 doc 
33Phẩm 2 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 2  mp3doc 
34 – 05Phẩm 2 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 3 mp3   
35Phẩm 2 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 4 mp3  
36Phẩm 2 – Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 5036mp3docpdf
37Phẩm 3 – Đại Giáo Duyên Khởi037mp3docpdf
38Phẩm 4 – Pháp Tạng Nhân Địa – buổi 1038mp3docpdf
39 -10Phẩm 4 – Pháp Tạng Nhân Địa – buổi 2 mp3 bài 39Bài 39 
40Phẩm 4 – Pháp Tạng Nhân Địa – buổi 3 mp3 bài 40Bài 40 
41Phẩm 4 – Pháp Tạng Nhân Địa – buổi 4 mp3 bài 41  
42Phẩm 4 –Pháp Tạng Nhân Địa – buổi 5 mp3 bài 42Bài 42 
43Phẩm 5 – Chí Tâm Tinh Tấn – buổi 1 mp3 bài 43  
44 – 15Phẩm 5 –  Chí Tâm Tinh Tấn – buổi 2 mp3 bài 44Bài 44 
45Phẩm 5 – Chí Tâm Tinh Tấn – Buổi 3 mp3 bài 45  
46Phẩm 6 –  Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 1 mp3 bài 46Bài 46 
47Phẩm 6 –  Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 2 mp3 bài 47Bài 47 
48Phẩm 6 – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 3 mp3 bài 48Bài 48 
49-20Phẩm 6 –  Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 4 mp3 bài 49Bài 49 
50Phẩm 6 – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 5mp3 bài 50Bài 50
51Phẩm 6 – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 6mp3 bài 51Bài 51
52 Phẩm 6 –  Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 7mp3 bài 52Bài 52
53 Phẩm 6 – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 8mp3 bài 53Bài 53
54-25Phẩm 6 – Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 9mp3 bài 54Bài 54
55Phẩm 6 –  Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 10mp3 bài 55Bài 55
56Phẩm 7 – Tất Thành Chánh Giác – buổi 1mp3 bài 56Bài 56
57Phẩm 7 –  Tất Thành Chánh Giác – buổi 2mp3 bài 57 
58Phẩm 8 – Tích Công Lũy Đức – buổi 1mp3 bài 58Bài 58
59-30Phẩm 8 –  Tích Công Lũy Đức – buổi 2mp3 bài 59Bài 59
60Phẩm 8 – Tích Công Lũy Đức – buổi 3mp3 bài 60Bài 60
61Phẩm 9 –  Viên Mãn Thành Tựu – buổi 1mp3 bài 61 
62Phẩm 9 – Viên Mãn Thành Tựu – buổi 2mp3 bài 62 
63Phẩm 10 – Giai Nguyện Tác Phậtmp3 bài 63 
64-35Phẩm 11 –  Quốc Giới Nghiêm Tịnh – Buổi 1mp3 bài 64 
65Phẩm 11 – Quốc Giới Nghiêm Tịnh – Buổi 2mp3 bài 65 
66Phẩm 11 – Quốc Giới Nghiêm Tịnh – Buổi 3mp3 bài 66 
67Phẩm 12 –  Quang Minh Biến Chiếu – Buổi 1mp3 bài 67 
68Phẩm 12 – Quang Minh Biến Chiếu – Buổi 2mp3 bài 68 
69-40Phẩm 13 – Thọ Chúng Vô Lượng – Buổi 1mp3 bài 69 
70Phẩm 13 –Thọ Chúng Vô Lượng – Buổi 2mp3 bài 70 
71Phẩm 14 – Bảo Thụ Biến Quốcmp3 bài 71 
72Phẩm 15 –  Bồ Đề Đạo Tràng – buổi 1mp3 bài 72 
73 Phẩm 15 – Bồ Đề Đạo Tràng – buổi 2mp3 bài 73 
74-45Phẩm 16 –  Đường Xá Lâu Quánmp3 bài 74 
75Phẩm 17 –  Tuyền Trì Công Đức – buổi 1mp3 bài 75 
76Phẩm 17 – Tuyền Trì Công Đức – buổi 2mp3 bài 76 
77 Phẩm 17 – Tuyền Trì Công Đức – buổi 3mp3 bài 77 
78Phẩm 18 – Siêu Thế Hy Hữump3 bài 78 
79-50Phẩm 19 – Thọ Dụng Cụ Túcmp3 bài 79 
80Phẩm 20 –  Đức Phong Hoa Vũmp3 bài 80 
81Phẩm 21 –  Bảo Liên Phật Quangmp3 bài 81 
82Phẩm 22 –  Quyết Chứng Cực Quảmp3 bài 82 
83Phẩm 23 – Quyết Chứng Cực Quả mp3 bài 83  
84-55Phẩm 24 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 84 
85Phẩm 24- Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 85 
86Phẩm 24 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3mp3 bài 86 
87Phẩm 25 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 87 
88Phẩm 25 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 88 
89-60Phẩm 25 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3mp3 bài 89 
90Phẩm 26 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 90 
91Phẩm 26 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 91 
92Phẩm 26 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3mp3 bài 92 
93Phẩm 27 – Kinh Vô Lượng Thọmp3 bài 93 
94-65Phẩm 28 – Kinh Vô Lượng Thọmp3 bài 94 
95Phẩm 29 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 95 
96Phẩm 29 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 96 
97Phẩm 30 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 97 
98Phẩm 30 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 98 
99-70Phẩm 30 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3mp3 bài 99 
100Phẩm 30 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 4mp3 bài 100 
101Phẩm 31 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 101 
102Phẩm 31 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 102 
103Phẩm 31 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3mp3 bài 103 
104-75Phẩm 31 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 4mp3 bài 104 
105Phẩm 32 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 105 
106Phẩm 32 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 106 
107Phẩm 32 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3mp3 bài 107 
108Phẩm 32 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 4mp3 bài 108 
109-80Phẩm 32 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 5mp3 bài 109 
110Phẩm 32 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 6mp3 bài 110 
111Phẩm 33 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 111 
112Phẩm 33 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 112 
113Phẩm 33 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3mp3 bài 113 
114-85Phẩm 33 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 4mp3 bài 114 
 
115Phẩm 34 – Kinh Vô Lượng Thọ  – Buổi 1mp3 bài 115 
 
116Phẩm 34 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 116 
117Phẩm 35 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 117 
 
118Phẩm 35 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 118 
119-90Phẩm 35 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3mp3 bài 119 
120Phẩm 35 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 4mp3 bài 120 
121Phẩm 35 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 5mp3 bài 121 
122Phẩm 35 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 6mp3 bài 122 
123Phẩm 35 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 7mp3 bài 123 
124-95Phẩm 36 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 124 
125Phẩm 36 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 125 
126Phẩm 37: Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 1mp3 bài 126 
127Phẩm 37: Kinh Vô Lượng Thọ – buổi 2mp3 bài 127 
128Phẩm 38: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 128 
129-100Phẩm 38: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 129 
130Phẩm 38: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3mp3 bài 130 
131Phẩm 39: Kinh Vô Lượng Thọmp3 bài 131 
132Phẩm 40: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 132 
133Phẩm 40: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 133 
134-105Phẩm 40: Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3mp3 bài 134 
135Phẩm 41- Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 135 
136Phẩm 41- Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 136 
137Phẩm 41- Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 3mp3 bài 137 
138Phẩm 42 – Kinh Vô Lượng Thọmp3 bài 138 
139-110Phẩm 43 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 139 
140Phẩm 43 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 140 
141Phẩm 44 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 141 
142Phẩm 44 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 142 
143Phẩm 45 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 143 
144-115Phẩm 45 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 144 
116Phẩm 46 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 145 
117Phẩm 46 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2mp3 bài 146 
118Phẩm 47 – Kinh Vô Lương Thọ – Buổi 1mp3 bài 147 
119Phẩm 47 – Kinh Vô Lương Thọ – Buổi 2mp3 bài 148 
120Phẩm 48 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 1mp3 bài 149 
 121 Phẩm 48 – Kinh Vô Lượng Thọ – Buổi 2 mp3 bài 150 
 Hoàn mãn bộ giảng  

Quý vị có thể nghe mp3 trực tiếp tại link này: