Responsive Menu
Add more content here...

Những bài giảng ngắn – Hòa thượng Tịnh Không

Tập hợp những bài giảng ngắn do Hòa thượng Tịnh Không giảng

  1. Khai Thị Đối Với Đại Chúng Chùa Cực Lạc- Đài Nam ngày 01/11/2018

  Youtube Video Âm thanh Word Pdf
  001 Xem + Văn bản mp3 docx pdf

2. VẠN PHÁP DUY TÂM TRIỆT BẢN NGUYÊN CHÚNG SANH NHẤT THỂ QUY TỊCH QUANG – Khai thị TẠI ĐẠI LỄ ĐÔNG CHÍ TẾ TỔ HOẰNG HIẾU BÁO ÂN DÂN TỘC NĂM 2018 tại Chùa Cực Lạc- Đài Loan ngày 23/12/2018

  Youtube Video Âm thanh Word Pdf
  001 Xem + Văn bản mp3 docx pdf

3. Lão Hòa thượng Tịnh Không khai thị sau buổi cơm: Trong Tâm Chỉ Có: Tín, Nguyện, Trì danh. Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Australia. Ngày 03 tháng 3 năm 2019  

  Youtube Video Âm thanh Word Pdf
  001 Xem+VB mp3 doc pdf

4. Cải Vãng Tu Lai,  Tẩy Tâm Dịch Hạnh (Sửa xưa tu nay, rửa tâm đổi hạnh)– Khai Thị Tân Xuân Âm Lịch 2020 của lão Hòa thượng Tịnh Không

  Youtube Video Âm thanh Word Pdf
  001 Xem + Văn bản mp3 doc pdf

5.Lão Hòa thượng Tịnh Không khai thị lúc giao thừa( ngày 30 tháng chạp năm Đinh Hợi)  

  Youtube Video Âm thanh Word Pdf
  001 Xem + Văn bản  mp3 doc pdf

6. NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý KHI NIỆM PHẬT – Pháp sư Đàm Hư khai thị

  Youtube Video Âm thanh Word Pdf
  001  Xem + Văn bản mp3 doc pdf

  1. Sức Mạnh Của Tâm NiệmGiải thích của Tiến sĩ Gregg Braden thuộc Nasa – HT Tịnh Không hay nhắc tới

  Youtube Video Âm thanh Word Pdf
  001 Xem + Văn bản mp3 docx pdf

8.Bài Chúc Mừng Năm Mới Nhâm Dần 2022 Của Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không Trên Đài Truyền Hình Vệ Tinh Hoa Tạng

  Youtube Video Âm thanh Word Pdf
  001 Xem + Văn bản mp3 docx pdf

9.Khai Thị 26/12/2017: Nhìn Thấu Buông Xuống – Tín Nguyện Trì Danh

  Youtube Video Âm thanh Word Pdf
  001   mp3    

10.Làm Thế Nào Để Xã Hội An Định, Hài Hòa, Thống Nhất , Thế Giới Hòa Bình

  Youtube Video Âm thanh Word Pdf
  001   mp3    

11.Nỗ Lực Niệm Phật, Chớ Để Lãng Phí Thời Gian

  Youtube Video Âm thanh Word Pdf
  001 Xem + Văn bản mp3 docx

pdf

12. Khai Thị Về Dịch Bệnh

  Youtube Video Âm thanh Word Pdf
  001   mp3    

13. Chuyên Niệm Phật hay niệm thêm Quán Thế Âm Bồ-tát

  Youtube Video Âm thanh Word Pdf
  001   mp3