Responsive Menu
Add more content here...

Ba Lần Đầu Thai Đòi Nợ


Trong An sĩ Toàn Thư có câu chuyện Ba Lần Đầu Thai Đòi Nợ. Quý vị đọc trong An sĩ Toàn Thư được Đại sư Ấn Quang tán thán là cuốn sách hay nhất trong vòng ba trăm năm qua. Câu chuyện như sau:
Tỉnh An Huy, huyện Đồng Thành có nhà nho tên Diêu Đông Lãng, sinh được một đứa con trai, lên mười tuổi thì bệnh nặng, sắp chết. Cha mẹ đau buồn thương tiếc, nói với con rằng: “Con quả thật không có duyên làm con chúng ta nữa sao?”.
Đứa trẻ bỗng nói giọng người phương bắc, bảo Diêu Đông Lãng rằng: “Trước đây tôi là một vị tăng ở Sơn Đông, mang tên ấy họ ấy… Tôi dành dụm tích cóp được 30 lượng bạc, có vị sư huynh rình biết được nên xô tôi xuống nước để đoạt lấy tiền. Khi ấy tôi kêu cứu với Bồ Tát Quán Âm, liền thấy ngài hiện ra bảo rằng: “Số mạng ngươi đã hết nên mới gặp việc xấu ác này”. Thế là tôi chết chìm. Người dân ở đó báo sự việc lên quan, lúc bấy giờ chính ông đang làm quan huyện ở đó. Sư huynh tôi liền lấy ba mươi lượng bạc của tôi mà dâng cho ông, nhân đó sự việc liền bị ém nhẹm. Tôi vì nỗi oan chưa rửa sạch nên thác sinh làm em trai ông, tức là Diêu Tung Thiệu đã chết. Khi ấy tôi theo ông suốt 20 năm mà chưa đòi được nợ cũ, nên lúc chết rồi lại thác sinh làm con ông. Mười năm qua, ông tốn kém với tôi cũng đã hoàn trả gần đủ số bạc 30 lượng rồi, tôi phải đi thôi. Hiện trong nhà ông có một cây gậy mà tôi rất thích, xin ông đốt tặng tôi, cũng là thêm vào vừa đủ số tiền ngày xưa”
Quý vị nghe rõ chưa, đòi nợ đó. Đã sanh ra làm em của quan huyện ở đời trước để đòi hai mươi lạng bạc mà không được rồi cũng chết. Đầu thai lại làm con mới đòi được, đòi nợ mười năm đủ ba mươi lạng bạc rồi, bây giờ còn thiếu chút xíu, thích cây gậy cũng bảo đốt cho đủ luôn.
“Vị sư huynh ngày trước của tôi cũng vì muốn đòi số tiền đó mà thác sinh làm con gái đầu của ông, nay đã gả cho nhà họ Phạn ở Lật Dương, hiện có thai sắp sinh nở. Bây giờ sau khi chết, tôi sẽ thác sinh vào nhà đó để đòi món nợ sinh mạng.”
Đứa trẻ nói xong những lời này thì chết.
Quý vị nghe thấy nhân quả báo ứng rõ ràng. Nếu chúng ta thấy rõ như vậy chúng ta sẽ không nói con là con mình nữa. Vô nhà đòi hết nợ rồi mà đứa chị của nó là sư huynh ngày xưa, là oan gia vào gia đình đòi nợ mà chưa đòi được đã bị gả đi lấy chồng nên bây giờ thác sanh vào nhà đó đòi nợ tiếp.
Quý vị thấy nhân quả báo ứng tơ hào không sai. Chúng ta thấy rõ ràng là đáng sợ trong kiếp sống luân hồi, có gì đâu mà vui! Chúng ta thấy toàn là trả vay như vậy, chỉ Phật biết thôi! Còn chúng sanh mê muội đắm chìm trong trong đó, thấy người nam đó chẳng qua là nợ người ta.


(Trích trong bài giảng Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác – Ngũ Trược Ác Thế – Đệ Tam Thập Ngũ (Đời ác ngũ trược – Phẩm Ba Mươi Lăm) – Buổi 7 – Vô Lượng Thọ 123/94
Giảng giải: Thầy Thích Thiện Trang
Giảng ngày: 29.12.2021)

Nam Mô A Mi Đà Phật!

Trả lời 0