Responsive Menu
Add more content here...

Khai Thị Đối Với Đại Chúng Chùa Cực Lạc ngày 30 tháng chạp năm Đinh Hợi

Lão Hòa thượng Tịnh Không khai thị lúc giao thừa( ngày 30 tháng chạp năm Đinh Hợi):

          Hiện giờ là giao thừa, ở trong nhà Phật khiến người bỗng nhiên cảm động về chủ đề ngày 30 tháng chạp này, ý nghĩa ngày 30 tháng chạp trong nhà Phật chính là ngày cuối cùng ở nhân gian của một người, gọi là ngày 30 tháng chạp, vì sao vậy? Bởi sau đó thì không còn nữa. Khiến chúng ta nghĩ lại nhiều năm tháng đã trôi qua thì không tìm trở lại được chút nào, mà thói quen bệnh tập khí vẫn y nguyên không có giảm thiểu được một chút nào cả, không nghĩ thì thôi, một khi nghĩ lại thì khiến giật nảy cả người.

          Nếu như thật đã đến ngày 30 tháng chạp, thì chúng ta có cảnh giác rằng sau lúc đó sẽ ra sao không? Thời khóa công phu buổi chiều mỗi ngày chúng ta đều niệm bài kệ cảnh tỉnh đại chúng是日已過,命亦隨減“Thị nhật dĩ quá, mạng diệc tùy giảm” (Tạm dịch: Ngày nay lại đã qua rồi, mạng ta cũng giảm lần hồi đi theo). Tổ sư Đại đức chế định thời khóa công phu cho chúng ta, giúp chúng ta mỗi ngày niệm câu này mà cảnh tỉnh chính mình. Vậy năm nay đã đi qua rồi, thọ mạng của chúng ta thì thế nào?

          Cho nên người sống ở đời, trước kia khi giảng kinh tôi cũng thường hay nhắc đến: mỗi người đang sống ở đời, thì chỉ có một việc mà họ tinh tấn nhất, một phút một giây không chịu ngừng, tinh tấn như thế. Tinh tấn điều gì vậy? Tinh tấn vào phần mộ, mỗi người từ khi sanh ra ngày ngày càng tiến gần đến phần mộ, đó là lời thật. Ai chịu ngừng lại một giây chứ?

          Nếu đem sự việc này đổi thành tu đạo, tu đạo cũng tinh tấn như vậy, thế thì có thể nói: chẳng có ai mà không thành tựu. Quá khứ thì đã qua rồi, người xưa nói: 來者可追“Lai giả khả tri”(Tạm dịch: Tương lai có thể truy tìm), quan trọng nhất đối với chúng ta là sự bắt đầu của năm mới, chúng ta là đệ tử Phật, cũng phải cảnh tỉnh, cũng phải biết phấn chấn trở lại.

          Chúng tôi nghĩ đến điều đã nói trong Kinh Thọ Tân Tuế (Kinh Nhận Tuổi Mới), Kinh Thọ Tân Tuế là nói về đón chào năm mới, cũng được Phật giảng khi Ngài còn tại thế. Trong thời gian năm mới, Đức Thế Tôn tập hợp đại chúng, tập hợp bốn chúng đồng tu lại, người nước ta nói là chúc mừng năm mới, Ngài cũng không ngoại lệ.

          Nhưng mà lúc chúc mừng năm mới, Phật cùng với mọi người công khai kiểm điểm lỗi lầm của chính mình, không nói lỗi lầm của người khác, đó là làm tấm gương cho chúng ta thấy. Phật nói: 我今欲受新歲“Ngã kim dục thọ tân tuế”(nghĩa là: Ta nay sắp nhận chịu tuổi mới), đấy chính là lời trong văn kinh, 我無過咎於眾人乎,又不犯身口意耶“Ngã vô quá cửu ư chúng nhân hồ, hựu bất phạm thân khẩu ý da”(nghĩa là: Ta có lỗi với mọi người hay không? Lại có phạm lỗi của thân khẩu ý hay không?) Mấy câu nói ấy là trong Kinh Thọ Tân Tuế, Phật nói về chính Ngài.

          Ý nghĩa của câu thứ nhất: Hôm nay gặp dịp năm mới, nghĩ đến ta đối với đại chúng, đối với tất cả chúng sanh, ta có lỗi lầm hay chăng? Ta có phạm lỗi thân khẩu ý hay không? Ý nghĩa thế nào? Là mười nghiệp thiện: thân ba, khẩu bốn, ý ba, ta có phạm hay không? Thân: sát đạo dâm; khẩu: vọng ngữ, lưỡng thiệt, ỷ ngữ, ác khẩu; Ý tham sân si. Mỗi ngày kiểm điểm, ngày ngày phản tỉnh, đó là Phật! Không phải là người bình thường.

          Điều này khiến chúng ta nghĩ đến đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà còn cảnh tỉnh đối với thời gian, tinh tấn đức nghiệp như thế. Vậy chúng ta xem xét chính mình, chính mình là phàm phu trong sanh tử, tiền đồ là một màu tối đen, lại còn dám phóng dật sao? Còn có thể giải đãi ư? Để mặc cho đến ngày 30 tháng chạp, luống cuống tay chân, lúc đó thì đã muộn, chạy không kịp nữa.

          Cần phải nhân lúc thân thể chúng ta còn khỏe mạnh, đầu óc còn sáng suốt, vẫn còn phải nghiêm túc sám hối, triệt để sửa lỗi làm mới chính mình. Học Phật được bao nhiêu thì phải làm giống Phật bấy nhiêu phần, đó mới là người thật sự thông minh, đấy là khi xưa Phật đã làm tấm gương cho chúng ta.

 

Cung kính ghi lại từ buổi nói chuyện của Đại lão Hòa thượng Tịnh Không ngày 30 tháng chạp năm Đinh Hợi.

Chuyển ngữ: Ban biên dịch Hoa Tạng Huyền Môn

Dịch giả: Thích Thiện Trang

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử
cùng chúng sanh
Đều sanh nước Cực Lạc
Chóng viên thành Phật quả
Rộng độ khắp chúng sanh.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Trả lời 0