Responsive Menu
Add more content here...

Phật Giáo Nam Truyền Cũng Dạy Niệm Phật

Ở đây đang nói về Tiểuthừa thì hôm trước Thiện Trang dành một thời gian khá dài để nói về Đạithừa Tiểuthừa, có nhiều người nói trong Tiểu-thừa không có dạy niệm Phật, thật ra là sai lầm, quý vị tìm bộ Tích Truyện KinhPháp Cú bên Nam truyền trang web Theravada có một câu chuyện nói về công đức của niệm Phật:

Có một cậu bé đi theo người cha lấy củi để chất lên xe bò, khi đi ngang qua bãi tha ma thì họ dừng chân lại nghỉ. Trong lúc người cha tháo dây cho con bò nghỉ ngơi uống nước thì có một đàn bò khác đi ngang qua nên con bò này chạy theo. Người cha đuổi theo đàn bò vào trong thành, ông đuổi một hồi cũng bắt được con bò của mình nhưng lúc đó trời đã tối, cửa thành đóng lại, ông không thể ra được. Ngày xưa, người ta xây thành rất kín để chống quân giặc, tới giờ là đóng cửa không cho ra. Nên người cha đành ngủ lại trong thành, còn cậu bé thì ở bãi tha ma. Có người dạy cậu bé hàng ngày làm việc gì thì cũng niệm Nam Mô Phật. Vì vậy, cho dù cậu đi chơi hay làm gì, hễ khi nhớ thì đều niệm Nam Mô Phật. Vì người cha vẫn chưa ra nên cậu bé đành ngủ lại ở bãi tha ma một mình.

Tối hôm đó, có hai con quỷ: một con theo tà đạo, một con chân chánh. Con quỷ tà đạo thấy cậu bé nên nói muốn ăn thịt thì bị con quỷ chân chánh ngăn lại, nói rằng: thằng bé này có phước lắm không nên đụng tới nó. Nhưng con quỷ tà đạo không nghe, chạy tới định bắt cậu bé ăn thịt. Cậu bé đang ngủ thấy con quỷ chạy tới, sợ quá nên xưng Nam Mô Phật Đà, xưng một hồi thì hào quang chiếu sáng hết cả, con quỷ tà đạo sợ quá nên bỏ chạy. Con quỷ chân chánh nói: tôi đã nói với ông rồi, thằng bé này có phước đức lắm, nó tu hành như vậy, ông không ăn thịt được đâu. Con quỷ tà đạo nói bây giờ lỡ đắc tội rồi, làm sao để đền bù cho cậu bé, thì hai con quỷ nghĩ ra cách ăn trộm cái mâm quý của nhà vua.

Hai con quỷ vào trong thành ăn trộm mâm quý của vua và dùng thần thông khắc lên mâm kể lại câu chuyện cậu bé niệm Phật rất tốt, rồi bỏ lại mâm báu chỗ cậu bé. Sáng ra vua thấy mất mâm báu nên cho quân đi tìm, thì phát hiện cái mâm ở chỗ cậu bé nên bắt cậu vào cung. Nhưng khi nhìn thấy dòng chữ do hai con quỷ khắc đặc biệt như vậy, vua thấy rất tuyệt vời nên đem câu chuyện đó trình lên đức Phật, Phật mới nói bài kệ:

Đệ tử Gotama,

Luôn luôn tự tỉnh giác

Vô luận ngày hay đêm,

Thường tưởng niệm Phật Đà.

Quý vị thấy không, bên Nam truyền cũng có niệm Phật đó chứ, niệm Phật cũng có công đức có thể thoát nạn như vậy đó. Nhưng mà đó là niệm Nam Mô Phật, còn chúng ta là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật hoặc A Mi Đà Phật, gọi là “Quang trung cực tôn, Phật trung chi vương”. Chúng ta lấy câu sau “Phật trung chi vương” tức là vua ở trong chư Phật. Chúng ta là theo Phật tối thượng nên mới là đệ nhất Đệ tử, cho nên ai mà nói bên Nam truyền không dạy niệm Phật thì quý vị coi lại. Đoạn này là Thiện Trang trích Tích Truyện KinhPháp Cú bên Nam truyền.

(Trích trong bài giảng VLT140 – Phẩm 43 – Phi Thị Tiểu Thừa

Giảng giải:Thầy Thích Thiện Trang)

Trả lời 0