Responsive Menu
Add more content here...

Phước Lực là gì? Phước Lực quan trọng như thế nào?

Kính chuyển đến chư vị hữu duyên lời khai thị quan trọng trong bài giảng Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác – Pháp Tạng Nhân Địa – Đệ Tứ (Pháp Tạng Nhân Địa – Phẩm 4) – Buổi 3

Giảng giải: **Thầy Thích Thiện Trang **

Giảng ngày: 03.10.2020 – VLT 40

Nhưng quý vị tin phước lực mới quan trọng đó, đừng có lo. Ví dụ như vừa rồi có một cô, Thiện Trang vô tình, Thiện Trang nghĩ là phước lực giúp cho cô đó, cô đó có Facebook là Giang gì đó, ở Hà Nội. Trước kia cô có gởi đến mấy trăm ngàn để mua máy nghe pháp để tặng cho mọi người. Sau khi chuyển tới thì cô mới đầu cũng không tin, cổ điện tới hỏi này hỏi kia, nhưng rồi thấy Thiện Trang có ghi chép chi phí đầy đủ hết ra, thì cô mới tin và sau này cô yên tâm chuyển đến, mỗi lần chuyển rất ít 100 ngàn, 200 ngàn, nên Thiện Trang nghĩ, sao lạ vậy, chuyển ít như vậy, không đủ mua máy nữa, chắc có vấn đề gì đó. Thiện Trang không biết. Rồi khi cô ấy mất vì bệnh ung thư, có người đăng lên Facebook thì Thiện trang mới thấy, rồi Thiện Trang hồi hướng cho cô. Đó chính là phước lực. Phước lực quan trọng, khiến cho Thiện Trang thấy. Chứ bình thường người khác đăng lên mạng Thiện Trang không thấy. Cho nên mình phải tin vào phước lực của mình. Phước lực rất quan trọng. Quý vị có phước rồi thì tự nhiên chúng sanh lo cho mình. Rồi quý vị có phước thì mọi chuyện tự nhiên sẽ suôn sẻ.

Tu hành có phước quan trọng, cho nên không thể bỏ vấn đề tu phước. Mình phải ráng, dù đời sống có khó khăn thì cũng nên cố gắng bớt một chút để phóng sanh, bớt một chút để làm việc thiện. Còn ai làm sai thì người đó chiụ. Ví dụ mình chuyển tiền đến mà họ làm không đúng thì họ chịu trách nhiệm nhân quả, còn chúng ta làm với tâm chân thành là được rồi.

Tu là phải tu từ căn bản, chứ không phải nói trên trời, Đại-thừa giáo lý mầu nhiệm sâu xa mà mình lại không làm được gì hết thì không có ý nghĩa đâu. Đầu óc quý vị thành Sở-tri-chướng. Càng ngày càng cho rằng mình biết nhiều nhưng không làm được. Điều đó chướng ngại hơn nữa, nghe Pháp không hiểu. Sau này càng nghe càng không hiểu và luôn nghĩ rằng mình đã biết rồi. Rất là khổ, nhiều người rớt vào trạng thái đó. Cố gắng kiểm tra lại, để mình đừng rớt vào Sở-tri-chướng.

 

Trả lời 0