Trích Đoạn Khai Thị

Trích Đoạn Khai Thị từ các bài giảng của thầy Thích Thiện Trang

TT Tiêu Đề Khai Thị (click vào xem trực tiếp) word pdf mp3
1 Khéo tu – Khéo ngộ trong đời sống      
 2 Câu Chuyện Luân Hồi – Nạn Tam Thế Oán      
 3 Câu Chuyện Giết Cá – Cá Đầu Thai Đòi Mạng