Responsive Menu
Add more content here...

Tu Để Giải Thoát

Nếu như chúng ta không để tâm trong giải thoát mà để tâm trong thế gian, phước báu tràn đầy ra, rồi phước nó đè, đè rồi hưởng phước thì sẽ hết phước, hết phước thì đọa lạc. Chắc chắn sẽ rơi vào nạn tam thế oán.

 

Cho nên học kinh điển để giác ngộ, giác ngộ để tu, tu để giải thoát. Chủ trương của chúng ta ở đây là tu để giải thoát, không phải tu để “giải khát”. Người đời đa số hiện tại thích tu để giải khát, là giải được khát của khổ đau, giải được cơn khát trước mắt: khát dục được dục, khát tài được tài, khát sắc được sắc v.v… Những cái khát đó là khát của thế gian, họ muốn được gia đình êm ấm là thuộc về khát đó. Còn chúng ta khát giải thoát, chúng ta phải ra khỏi sanh tử luân hồi thì mới đúng. Còn ở trong đó thì chỉ tạm thời mà thôi, tạm thời êm êm một chút rồi nạn đó như cũ.

 

Như trong Kinh Di Giáo nói là giống như có một con rắn chui vào phòng mình rồi, mình chưa đuổi con rắn đó ra mà mình vẫn yên tâm ngủ, mình thấy nó chưa tới cắn mình cứ ngủ thôi, đó là người ngu si. Cho nên người thông minh, người có trí huệ cố gắng cầu giải thoát.

 

(TRÍCH KINH VÔ LƯỢNG THỌ KHOA CHÚ TUYỂN GIẢNG – TỔNG THÍCH DANH ĐỀ – BUỔI 5- 033 – GIẢNG GIẢI THẦY THÍCH THIỆN TRANG)

Trả lời 0